Fiskeregler

Kraddsele Allmänna (Generella fiskeregler)

 • Inom området råder förbud mot att fiska med med levande agn typ mask, maggot, räka eller imitationer som powerbait.
 • Trekrok är förbjudet
 • Rotationsfiske tillämpas på hela området.
 • Fiske endast tillåtet från land. Vadning tillåtet. (fiskerättsägare/ortsbor undantagna)
 • Fångstbegränsning på två (2) st fiskar per person och dygn.
 • Maxmått på harr 45 cm.
 • Catch & Release på ALL öring.
 • Förbud mot riktat fiske efter öring från den 15 September.
 • Detta fiskekort gäller endast med godkänd ID-handling.
 • Fiskekortet skall på begäran uppvisas för tillsyningsman.
 • Fiskerättsägare och ortsbor har rätt att fiska från båt.

Flugfiskesträckan – 1100 meter

 • Endast flugfiske.
 • Catch & Release.
 • Fiskerättsägare/ortsbor fiskar med samma regler som på Kraddsele allmänna och har rätt att fiska från båt.

Gäddsträckan

 • Kraddselet – gäddfiske från egna flytetyg.
  (Båt finns att hyra fr.o.m 1 Juni – 15 September, kontakta Emils fiskecamping +46(0)706996497 för mer info).
 • Fångstbegränsning på två (2) st gäddor per person och dygn.
 • Maxmått gädda 80 cm.

Kvoterade Specialsträckor – Järnforsen & Övreforsen

 • Max tre (3) st fiskekort per dygn, eller grupp.
 • Endast flugfiske.
 • Catch & Release.
 • Inom området råder förbud mot att fiska med med levande agn typ mask, maggot, räka eller imitationer som powerbait.
 • Trekrok är förbjudet
 • Rotationsfiske tillämpas på hela området.
 • Fiske endast tillåtet från land. (Vadning tillåtet).
 • Fiskekortet gäller från kl 09:00 – 03:00 påföljande dygn.
  (Sträckorna vilar från fiske och fiskare mellan kl 03:00 – 09:00 varje dygn).
 • Specialsträckorna är öppna t.o.m den 14:e September. Från 15:e September ingår Övreforsen i det allmänna kortet. Järnforssträckan stängs.
 • Förbud mot riktat fiske efter öring från den 15:e September.
 • Detta fiskekort gäller bara med godkänd ID-handling.
 • Fiskekortet skall på begäran uppvisas för tillsyningsman.

Järnforsen (500 meter)
-Öppen Söndag-Fredag. Lördagar är förbehållna ortsbor.

Övreforsen (600 meter)
-Öppen Måndag-Lördag. Söndagar är förbehållna ortsbor.

Eftersom Ammarnäsöringen har ett högt skyddsvärde, och är en resurs som vi värnar om, så skall ALL öring återutsättas. Öringen är av en naturlig stam som kommer upp från dess uppväxtområde i Storvindeln, till strömmarna mellan Kraddsele och Ammarnäs för att leka. Hantera dessa öringar med respekt och stor varsamhet! Detta gäller även alla andra arter som skall släppas tillbaka!

Hantera all fisk med varsamhet och stor respekt, för våra framtida generationer. Tack!