Området

HS20130812

Kraddseles sträcka av den vilda och vackra nationalälven, Vindelälven, börjar ca 7 km nedströms Ammarnäs, och sträcker sig 16 km nedströms. 11 km består av strömmar och 17 forsar i varierande storlek. Hela sträckan ligger parallellt med väg 363 och har god tillgänglighet.

Inom området finns ett varierat och mycket bra fiske efter stor harr och grov öring. Just fisket efter storöring i Kraddseles del av
Vindelälven är fantastiskt, en medelvikt på 3,66 kg (-07).

Järnforssträckan – Kraddseles storöringsparadis som utan vidare kan utnämnas till den hetaste av ammarnäsöringens ståndplatser, för att inte tala om Övreforsen.

Antalet fiskeplatser för fiske efter ammarnäsöring som Kraddsele erbjuder, samt fångststatistiken på densamma, är också i särklass. Om man ser till antalet fångade öringar / antalet fiskedygn.

Harrfisket är även mycket bra på hela den 16 km långa sträcka av vilda vackra Vindelälven som Kraddsele erbjuder. En särskild satsning har gjorts för att ytterligare öka antalet fångade troféharrar i området.  Den satsningen ser ut att ha lyckats, allt större harrar inrapporteras för varje år.

Några kilometer nerströms Kraddsele finns även möjlighet till fiske efter bäcköring på en 3 km sträcka av Vuovosbäcken.

Inom området finns det kvoterade specialsträckor för fiske efter ammarnäsöring, och på den allmänna sträckan finns det dessutom en väldigt fin flugfiskesträcka. Även om spinnfiskaren har mycket att välja på måste man erkänna att flugfiskaren hittar sin guldgruva i Kraddseleområdet.

Fiskereglerna inom förvaltningsorganisationen är satta utifrån ett hållbarhetsperspektiv med både fångst- och måttbegränsningar samt kvotering av antalet fiskare för att nämna några av dom gällande reglerna. Syftet med dessa är att garantera en fiskeresurs som idag är i toppklass och som framledes bara kan bli bättre.