Det här är Kraddsele

KraddseleNationalälven Vindelälven rinner längs väg 363 genom byn Kraddsele, 70 km väster om Sorsele cirka 20 km nedströms Ammarnäs.
Här bor ett tjugotal gästvänliga människor året runt med många återvändande besökare från när och fjärran.

I byn finns bland annat en vackert belägen camping. Många fritidshus bebos under semestertider av människor från hela Sverige med olika anknytningar till Kraddselebygden.

De traditionella basnäringarna i denna fjällbygd kombineras i allt större utsträckning med naturbaserad turism. Renskötsel bedrivs sedan generationer inom samebyarna Ran och Gran medan det fjällnära småjordbruket har ersatts av modern boskapsskötsel med fribetande köttdjur, kombinerat med landskapsvård. Det finns också en stark same- och nybyggartradition inom slöjd och hantverk i området.

År 1992 firade Kraddsele by 200-årsjubileum. År 1792 dokumenterades anläggningen av nybygget Kraddsele, då prästen Per Rådström i Sorsele sökt insyning av allt land mellan Övre Sandsele och Övre Gautsträsk.

Inom Kraddsele samfällighet finns idag sjutton forsar längs en 16 km lång älvsträcka mellan Järnforsen och Bleksele. Detta gör området mycket attraktivt för sommarfiske då det är lätt att nå fiskeplatserna.
Vinterfisket är också lätt tillgängligt genom fina välpreparerade skoterleder till fiskeupplåtna fjällsjöar. Byn underhåller och skyltar upp cirka 40 km skoterleder i området.

Kraddsele har en aktiv byaförening som arbetar med Vindelälvsdraget, Nationalälvsdagen samt arrangemang av mer lokal karaktär såsom älgmiddag, adventskaffe och valborgsmässofirande.

Kontaktperson: Bo Brydsten, 0952-610 05