Belägenhet

BelagenhetKraddseleområdet hittar du ca 30 mil uppströms Umeå.

Kommer man E4:an så tar man väg 363 i Umeå mot Sorsele, och fortsätter sedan vidare mot Ammarnäs.

Ett annat alternativ kan vara inlandsvägen, E45. När du anlänt till Sorsele så fortsätter du på väg 363 mot Ammarnäs.

70 km från Sorsele hittar ni Kraddsele.