Fisket är nu öppet / Fishing is now open

??
29/7.
Tempen har sjunkit till 17 grader. Vi öppnar upp allt fiske, d.v.s tillåtet att fiska dag som natt.
——-
??
29 July.
The water temperature have dropped to 17 degrees Celsius. It’s allowed to fish both day and night.

Ring Fiskevärd / Call fishing host