23/7

Järnforsen 23/7

🇸🇪
●Idag spöregnar det🌧
●Älven har sjunkit ca 1 dm, och ligger nu på ca +3 dm över det normala. Men kommer att stiga igen.
●Vattentempen har sjunkit 2 grader och ligger på +11°C.
—–
🇬🇧
●Heavy rain today🌧
●The river has dropped about 1 dm, and current water level are +3 dm above normal. But the water will rise again.
●Water temperature is +11°C.

Ring Fiskevärd / Call fishing host