Säsongens första börting!

📷 Mikael Westbom

🇸🇪
●Årets första börting i Kraddsele har inrapporterats. Grattis till fångstmannen Mikael ”Regnguden” Westbom! Han är på hugget iår igen.
● Förlängd öringsäsong: Öringsäsongen förlängs till 20:e september, inom både Kraddsele och Ammarnäs i Vindelälven.
● Specialsträckor: Alla specialsträckor håller öppet 09:00-03:00 påföljande dygn. Detta gäller hela säsongen. (Järnforsen, Övreforsen & Sjöforsen).
●Vattenståndet och vattentempen är fortfarande fina, ca +2 dm och +12-13°C.
—–
🇬🇧
●The first Ammarnäs-trout of the season in Kraddsele was caught this morning. Congratulations to the experienced fishermen, Mikael ”The rain god” Westbom! Good job!
●Extended trout-season: The trout-season is extended in both Kraddsele and Ammarnäs until September 20th in the Vindelriver.
●Special stretches: All special stretches are open between 09:00-03:00 the following day. This refers to the whole season. (Järnforsen, Övreforsen & Sjöforsen).
●Water level and water temperature is still really good, about +2 dm and +12-13°C.

Ring Fiskevärd / Call fishing host