Halvmetern under

🇸🇪
●Vattenståndet är dryga halvmetern under det normala just nu.
●Vattentempen är +14°C.
●Tack vare stabil vattentemp så är fisket långt ifrån ”katastrof”.
Harrfisket är och har varit riktigt bra de senaste dagarna.
Öringfisket verkar däremot gå lite trögt för tillfället.
●Vädersajterna lovar regn högre upp i dalgången, vilket är välkommet!
—–
🇬🇧
●Water level is currently about half a meter below normal.
●Water temperature is +14°C.
●Because of the water temperature, the fishing is still far away from a ”disaster”.
The grayling fishing is and has been really good the past few days.
The trout fishing seems to be quite slow at the moment.
●The weather forecast promise us rain further up in the valley. And we welcome every single raindrop.

Ring Fiskevärd / Call fishing host