Följ fiskestigarna

🇸🇪
Hejsan fiskekompisar!🎣

●Vi på Kraddselefiske vill bara påminna våra gäster om att visa hänsyn till hus och tomter inne i Kraddsele by.
●Ulf och Micke har fixat ny fiskestig på den västra sidan av Hemforsen (Uppströms bron i byn).

1. Gena inte över någons gård.
2. Följ fiskestigarna/strandkanten.
3. När du påbörjar kvälls-/nattfisket kanske någon annan ligger och sover.
Hojta inte till varandra under sena kvällen/natten, och vänta gärna med glädjeropen tills dagen därpå.
4. Alla har inte Facebook/Instagram. Hjälp varandra att komma ihåg detta, det är för allas trevnad.

Tack för visad förståelse, och vi önskar er ett fortsatt skitfiske!🎣
—–
🇬🇧
Hello fishing friends!🎣

●We on Kraddselefishing just want to remind our guests to consider and show respect to the house owners and their property within the village of Kraddsele.
●Ulf and Micke has made a new fishing-path on the west side of Hemforsen (Upstream the bridge in Kraddsele).

1. Don’t use someones yard as a shortcut.
2. Follow the fishing-path/shoreline.
3. Someone might be sleeping when you start your evening-/nightfishing, so don’t shout to each other during the late evening/night, please wait with that until the day after.
4. Everybody doesn’t have Facebook/Instagram. So please help to remind each other about this, it’s for the well-being of everyone.

Thanks for understanding, and tight lines!🎣

Ring Fiskevärd / Call fishing host