18/7 mitt på dagen

Järnforsens eldplats 18/7, mitt på dagen.

🇸🇪
●Älven har stigit under dygnet, och ligger nu på ungefär +3,5-4 dm.
●Vattentempen är fortsatt stabil på +13°C.
—–
🇬🇧
●The river have rised during the night, and is about +3,5-4 dm above normal.
●Water temperature is stable, +13°C.

Ring Fiskevärd / Call fishing host