Belägenhet

BelagenhetKraddseles sträcka av den vilda vackra Vindelälven börjar ca 7 km nerströms Ammarnäs och sträcker sig 16 km neröver älven. 11 km består av forsar och strömmar i varierande storlek. Hela sträckan ligger parallellt med väg 363 och har god tillgänglighet.

Kraddseleområdet hittar du ca 30 mil uppströms Umeå.

Kommer man E 4:an tar man väg 363 i Umeå upp mot Sorsele.. vidare mot Ammarnäs. 70 km ovanför Sorsele ligger Kraddsele.

Ett annat alternativ kan vara inlandsvägen ( 45:an ). Den passerar Sorsele där man då tar 363:an mot Ammarnäs och ca 20 km innan Ammarnäs är man framme i Kraddsele.