Det kalla vädret hjälper till

Börtingsten 2/7

🇸🇪
●Tack vare det kalla vädret så ”tvärsjönk” älven, dvs älven sjönk hastigt. Nu ligger älven på ca +60 cm över det normala.
●Vattentempen ligger på +11,5°C.
●Nån plusgrad till i vattnet skulle inte vara dumt, så att kläckningarna kommer igång.
—–
🇬🇧
●The river dropped quickly because of the cold weather, and the water level is now about +60 cm above normal.
●Water temperature is +11,5°C.
●A couple degrees warmer in the water would be nice, so the hatchings could begin.

Ring Fiskevärd / Call fishing host