Fiske endast tillåtet kl 22.00-08.00 / Fishing is only allowed between 22.00-08.00 o’clock.

??
Fiske är nu endast tillåtet mellan
kl 22.00-08.00 i Vindelälven p.g.a för höga vattentemperaturer.

På Måndag 29/7, kl 09.00 tas ett nytt beslut.
——–
??
Fishing is now only allowed between 22.00-08.00 o’clock in Vindelälven, due to the high water temperatures.

We make a new decision on Monday 29 July, 09.00 o’clock.

Ring Fiskevärd / Call fishing host