Eldstaden vid Järnforsen

??
När eldstaden visar sig uppe vid Järnforsen, då vet man att vattenståndet är bra. Vattentempen 10 – 10,5 grader.
Nu fattas bara Ammarnäsöring-rapporterna.?
——–
??
When the fireplace shows up at Järnforsen (Iron rapids), then you know the water level is good. Water temp 10 – 10,5 degrees Celsius.
Now i’m just waiting for the Ammarnäs trout-reports.?

Ring Fiskevärd / Call fishing host